Sjön Alstern

Alsterns fiskevårdsområde omfattar  Alstern samt Alsterån från utloppet av Gapern ned till E18. Fiskeförbud gäller vid kraftverket i Alstrum och vid vägbron i Gunnerud.


Visa större karta