Regler för anordnande av fisketävlingar

Fisketävling som kan komma att genomföras i sjön Alstern, och formerna för densamma, skall i god tid, dock senast 2 månader före planerat genomförande, meddelas till styrelsen i Alsterns FVOF via mail till k-a.hjerdt@tele2.se (kassören). Styrelsens svar och godkännande skall inhämtas före genomförande. Vid positivt beslut meddelas gällande avgifter.